1. Dernovšek Mojca Zvezdana, Mateja Gorenc in Helena Jeriček. Ko te strese stres: kako prepoznati in zdraviti stresne, anksiozne in depresivne motnje. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.

2. Elliott Charles H., dr. in dr. Laura L. Smith. Premagovanje anksioznosti za telebane. 2010 Ljubljana: Založba Pasadena.

3. Erzar Tomaž. Duševne motnje, psihopatologija v zakonski in družinski terapiji. 2007. Celje: Celjska Mohorjeva družba.

4. Friebel, Volker dr. in Widmar Puhl. Depresije, prepoznavanje, preprečevanje, zdravljenje. 2000. Ljubljana: Slovenska knjiga d.o.o.

5. Gillett Richard dr. Premagovanje depresije, praktični vodnik za samopomoč pri preprečevanju in zdravljenju. 1992. Ljubljana: Državna založba Slovenije d.d.

6. Hamilton, David R. Kako um zdravi telo. 2010. Brežice: Primus.

7. Kamin, Tanja, Helena Jeriček Klanšček, Maja Zorko, Maja Bajt, Saška Roškar, Mojca Zvezdana Dernovšek. Duševno zdravje prebivalcev Slovenije. 2009. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

8. Kermani, Kai dr. Autogenic Training. 1990. Great Britain: The Guernsey Press Company Ltd.

9. Lenne, Raphael. Depresija, bolezen našega časa. 1978. Ljubljana: Cankarjeva založba

10. Rakovec Felser, Zlatka. Človek v stiski, stres in tesnoba. 1991. Maribor: Založba Obzorja.

11. Schmidt, Ignac. Glava dela čudeže. 2015. Maribor: Založba Pivec.

12. Dispenza, Joe. Placebo ste vi. 2018. Brežice: Založba Primus.