Veliko ljudi po prestani hudi tragediji izredno trpi. Travma pogosto povzroči vsaj nekaj začasnih neprijetnih čustvenih ali telesnih reakcij, ki lahko nastopijo takoj po dogodku ali pa šele čez nekaj let. Simptomi so v bistvu načini, na katere se telo spopade in predela travmatičen dogodek. Neželjeni spomini se lahko pojavljajo tudi v sanjah, ob podoživljanju dogodka pa se pojavljajo tako telesne ali čustvene reakcije. Oseba se lahko izogiba razmišljanju in pogovoru o stresnem dogodku, se izogiba krajem in ljudem, ki jo nanj spominjajo, izgubi interes za življenje, se odmakne od ljudi, se počuti otopelega in odmaknjenega.